Provincial Ordinance No. 2006-001

KAUUTUSANG IPINAGBABAWAL ANG PAGGAMIT NG MGA MALALASWANG “VIDEO DISPLAY” SA MGA KOMERSIYAL NA VIDEO-KARAOKE SYSTEM NA MATATAGPUAN SA MGA LUGAR NA NAPUPUNTAHAN O NARARATING NG MGA MENOR DE EDAD SA NASASAKUPAN NG LALAWIGAN NG CAVITE, AT PAGTATAKDA NG KAPARUSAHANG NAUUKOL DITO.

Provincial Ordinance No. 2006-001